Dodge 241RedRamHemi

241bilder

               MD=Meadowbrook,CR=Customroyal

Typ V 90º
Ventil Arrangemang 53º vinklad Lateralt i topp
antal cylindrar 8
Borr 3 7/16"
Slaglängd 3 1/4"
Cylindervolym 241.3 cu. in.
"beskattningsbara hk" 37.8
Max effekt i Hk
vid 4440 varv/min
140 (MD) 150 (CR)
Kompressions förhållande
7.1:1 ( MD) 7.5:1 (CR)
kompressions tryck
vid 150 varv/min ( utan stift)
öppna gas-spjäll
125 till 155 (MD) 135 till 165 (CR) lb.
Max Variation mellan
Cylindrar ( vilka 2som helst )
10 lb.
tändföljd 1-8-4-3-6-5-7-2

 
Cylinder Nummer
Från förarplatsen sett vänster sida 1-3-5-7
höger sida   2-4-6-8

 
Motor vikt
torr
industri motor(torr)
590 lb./267kg
853 lb./387kg

 
motorns storlek utvändigt
Bredd ( oljefilter monterat )
Höjd ( botten av tråg/översida luftrenare )
Längd ( anligg vxl låda/framsida fläkt )
32 3/4"=831mm
31"=787mm
28 3/16"=716mm

 
Motorns smörjsystem
Pump Typ Rotor, Full Trycks
Kapacitet (qts.) - när filtret byts
lägg till 1 qt.
5
Pump Drivning Kamaxeln
Min. Pump Tryck vid 500 v/min 15 psi.
olje tryck vid 40 till 50 MPH 40 till 65 lb.
Olje Filter Typ "Shunt" Typ (tillval,special)
utbytbart Element, Ja
   

 
Motor Block
Cylinder borr dia. ( standard) 3.43725" - 3.43975"
Cylinder ovalitet
(max. tillåtet före rekonditionering)
.005"
Cylinder koniskhet
(max. tillåtet före rekonditionering)
.020"
Rekonditionering max gräns
för koniskhet/ovalitet
.001"
Max tillåten över dim. .060"
Lyftar hål (diameter) .905" - .9 055"
Fördelarens undre axel Bussning Press passning i Block .0015" - .004"
Brotchas till .4865" - .4875"
axel till Busning spel .0007" - .0022"

 
Kamaxel
Drivning kedja
Lager stål med Babbitt
Antal lager 5
fram/bakåt tryck reglerasmed "tryck" Platta i stål
axial spel .002" till .006"
Max tillåtet axial spel innan
Rekonditionering
.010"
Radial spel .001" till .003"
Max tillåtet radial spel innan
Rekonditionering
.005"

 
Kamaxelns lager"tappsdia" och längd
Nr. 1 1.998" till 1.999" x 7/8"
Nr. 2 1.982" till 1.983" x 3/4"
Nr. 3 1.967" till 1.968" x 3/4"
Nr. 4 1.951" till 1.952" x 3/4"
Nr. 5 1.4355" till 1.4365" x 15/16"

 
Kam lager dia och längd
Nr. 1 2" x 7/8"
Nr. 2 1" 63/64 x 3/4"
Nr. 3 1" 31/32 x 3/4"
Nr. 4 1" 61/64 x 3/4"
Nr. 5 1" 7/16 x 7/8"

 
Kamkedja
Justering nej
Antal länkar 68
kuggavstånd .375"
Bredd 1 1/8"

 
Vevaxel
Typ helt motvikts balanserad
Lager typ stål med Babbit
Ramlager 5
axial tryck upptages av #3 Ramlagret
Axialspel .002" till .007"
Max tillåtet axial spel innan renovering .010"
Radial spel ( önskat ) .0005" till .0015"
Max tillåtet innan renovering .0025"
Ytfinish vid bakre tätning skrovlig

 
Ramlager
Lagerstorlek ( Diameter och längd) #1- 2 3/8" x 27/32"
#2-2 3/8" x 27/32"
#3-2 3/8" x 1 3/32"
#4-2 3/8" x 27/32"
#5- 2 3/8" x 1 9/16"
Ramlager (service)
finns i dessa storlekar,och standard
#1- .001" .002" .003" .010" .012"
#2- .001" .002" .003" .010" .012"
#3- .001" .002" .003" .010" .012"
#4- .001" .002" .003" .010" .012"
#5- .001" .002" .003" .010" .012"

 
Ramlager tappar
Diameter 2.3745" till 2.3755"  
Max tillåten ovalitet . 001"
Max tillåten koniskhet .001"
Center tapp "Run-Out" ( total indikator avläsning )
veven stöder på främre och bakre ram tappen
.002"

 
Vevtappar
Diameter 1.9365" till 1.9375"  
Längd 1 13/16"
Max ovalitet .001"
Max koniskhet .001"

 

 
Vevstakar och lager
Typ smidd I profil
Längd (c/c) 5.9335" - 5.9375"
Vikt utan lager 600 gram
Lager stål med Babbitt
Diameter och Längd(lager) 1 15/16" x 13 /16"
önskat Radial spel .0005" till .0015"
Max tillåtet axialspel innan renovering .0025"
Sido spel .006" till .014"
Lager tillgängliga för service Standard, . 001", .002", .003",
.010", .012" U.S.

 
Kolvbults bussning
Typ stål baksida med Brons
Antal lager 8
Diameter och längd 35/64" x 1 1/ 8"

 
Kolvar
Typ T spårs med stål Band
Material Aluminum legering "Tin Coated"
Kolvspel (pounds vid drag med
. 0015 x 1/2 bladmått)
5 till 10 lb.
Ring-Land spel (i lopp) .027" - .033"
spel Top av "Skirt" .00075" till .00175"
Vikt (Standard till .060 öd) 462 - 466 gram
Kolv längd (total) 3 17/64"
Ring-spårs bredd Övre .0795" - .0805"
andra .0790" - .0800"
undre.1875" - .1890"
Kolvar för service Standard, .010", .020", .030", .040", .060", .
   

 
Kolvbultar
Typ Flytande
Diameter och längd .8591"-.8593" x 2.880"-2.890"
Passning i kolv (tum tryck vid 70 86; F.) .0000" till .0005"
axial spel .003" till .029"
Passning i stake .0001" till .0004"
Kolvbultar för Service Standard , .003", .008" .

 
Kolvringar
Antal ringar per kolv 3
Kompressions Ringar 2
Olje ringar ( med expander) 1
 Ring bredd övre      .0775" - .0780"
andra    .0775" - .0780"
olje       .1860" - .1865"
Expander.1785"-.1825"
Kolv Rings Gap .007" till .015"
ring/ringspårs spel övre    .0015" - .0030"
andra  .0010" - .0025"
olje     .0010" - .0030"

 
Lyftare
Typ Hydrauliska
Spel i lyftarhål .0005" till .0015"
Lyftar Diameter .9040" till .9045"
ventilspel med lyftaren tom på olja, helt ihoptryckt .060" till .210"

 
ventiler insug
Tallriks Diameter 1 21/32"
Längd till tät yta 4 13/16"
Skaft Diameter .372" till .373"
Skaft/styrning spel .001" till .003"
Max spel styrning .004"
Sätes vinkel,ventil 45º
Lyft .360"

 
Ventiler avgas
Tallriks Diameter 1 13/32"
Total längd 4 3/4
Skaft Diameter .371" till .372"
Skaft/styrning spel .002" till .004"
Max spel styrning
.006"
Sätes vinkel ventil 45º
Lyft .364"

 
Ventil styrningar
Längd ( insug och avgas ) 2 19/32"
Press passning i topp .001" - .003"
Ventil Säte till toppen av styrningen In - 15/16"
Ut - 1 3/32"
Brotchas till efter montering In - .374" - .375"
Ut -.374" - .375"
Installera avgas ventilens styrning med olje hålet mot insugs-styrningen  

 
Avgas säten(ipressade)
Sätes vinkel 45º
Sätes bredd .040" - .060"
Press passning i topp .002" - .004"

 
Ventilfjädrar yttre
Antal 16
Fri längd 2 1/32"
Fjäder tryck stängd ventil 38 till 43 lbs.
Fjäder tryck öppen ventil 100 till 110 lb.
Montera stängda delen av fjädern mot Toppen
Fjäderns inner dia. .990" till 1.010"
Max krokighet 1/16"
fjäderns monterade höjd(skaftets topp till fj.säte) 1 5/8" - 1 11/16"

 
Ventilfjädrar innre
Antal 16
Fri Längd 2 1/64
Fjäder tryck stängd ventil 20 till 23 lbs.
Fjäder tryck öppen ventil 40 till 45 lbs.
Fjäderns inner dia. .690" till .710"
Max krokighet 1/1 6"
fjäderns monterade höjd (skaftets topp till fj.säte)
1 29/32" - 1 31/32"

 
Ventil Tider
Position av kolv nr1 med hänsyn till blocket vid öd. .017" över blocket till .008" under blocket
Insug Öppnar (FÖRE ÖVRE DÖDLÄGE) 17º
Insug Stänger (EFTER NEDRE DÖDLÄGE) 47º
Avgas Öppnar (FÖRE NEDRE DÖDLÄGE) 55º
Avgas Stänger (EFTER NEDRE DÖDLÄGE)
Ventil överlappar 26º
Insug och Avgas ventilernas Duration 244º

 
Topplock
Antal 2
Förbränningsrum Hemisfäriskt
Ventilsätets run-out (max) .002"
Ventilsätets ovalitet(max) .0005"
Insugs sätet vinkel 45º ;
Sätets bredd(in lappat) .060" till .085"
Avgas sätets vinkel 45º ;
Sätets bredd(inlappat) .040" till .060"
Topplocks packning(tjocklek) .075" (MD) .055" (CR)

 
Vipparmar
Spel imellan vippa och axel .001" - .002"
Spel imellan vippaxel och stöd .0007" - .0027"
Spel imellan vippa och ventilskaft(lyftaren tom på olja) .060" - .210"
Trycksmord Ja, (begränsad)

 

 

Vevstaks-muttrarna,ramlager överfalls bultarna ,topplocksbultarna
och tändstiften ska dras försiktig för hand.inga maskin dragningar!
Åtdragningsmoment(foot-pounds)
Kamdrevs nav mutter 125
Kamdrevs nav "thrust plate" bult 15
Förgasar till insug bultar 15
Kam kåps bult 15
Kopplings hus bult,små 30

 

Kopplings hus bult stora 45

 

Kopplingshus"balja" 15
Vevstaks muttrar 45
Topplocks bultar 85

 

Fördelarklämmans bult 15  
Främre motorfästets isolator bult 20
Främre motorfästets bult 45
Avgasgrenrörs pinnbult/mutter 25
Grenrör till avgasrörs fläns 40
Fläkt till v-pump 15
Kopplingskåpa till motorblock 50
Bränsle påumps bult 30
Generator spännstags bult 15
Generator spännstag i block 30
Generator fäste i block 50  
Generator i fäste 20
insugs bult 30
Ramlager bult 85
oljefilter bult 25
oljetrågs bult 15
olje plugg 35
olje pumps täck-kåpa 10

 

olje pump fästbult 35  
Tändstift 30
Svängdämpar bult 135
Vatten pumps"armbåge" 30
Vattenpumps kropp 30
Vattenpumps hus 30

 
Åtdragningsmoment - INCH POUNDS
Vevhusventilations utsläpps rör 15
Grenrörs motvikts bult 50
Ventilkåps mutter 30
Ventilkåps bult 30
"insugsbalja"(valleypan) 50
Tändkabel kåpa 85