Desoto 276 Hemi 

           276bild

Typ V 90º
Ventil arrangemang 53º Vinkel Lateralt i topp
Antal Cylindrar 8
Borr Dia. 3 5/8"
Slaglängd 3 11/32"
Cylinder volym 276.1 cu. in.
Beskattningsbara hk (AMA) 42.05
Kompressions förhållande 7.1 till 1
Max effekt hk
vid 4440 V/min
160
Kompressions tryck
vid 150 V/min ( stift urtagna)
öppna gas spjäll
135 till 165 lb.
Max tryckskillnad mellan cylindrar 15 lb.
Tändnings följd 1-8-4-3-6-5-7-2

 
Cylinder Numrering
sett från förar sätet Vä sida 1-3-5-7
Hö sida 2-4-6-8

 
Motor vikter
torr std
industri/kraftverk(torr)
629 lb.
892 lb.

 
Motorns yttermått
Bredd ( med olje filter )
Höjd ( botten av tråg till översida luftrenare )
Längd ( annlignings yta vxl till framsida fläkt)
31 1/8"
35 1/8"
28 3/4"

 
Vevaxel
Typ Helt motvikts balancerad
Lager stål med pålagd Babbit
Antal ramlager 5  
Radial spel ( önskat )
Max tillåtet
.0005" till .0015"
.0025"
Axial spel
Max tillåtet
.002" till .007"
.010"
Axial tryck upptages av #3 Center ramlager
Yta vid bakre tätning "skrovlig"
Lager storlekar ( Diameter och Längd) #1- 2 3/8" x 27/32"
#2- 2 3/8" x 27/32"
#3- 2 3/8" x 1 3/32"
#4- 2 3/8" x 27/32"
#5- 2 3/8" x 1 5/16"
Ram lager (service)
finns i Standard och
följande under dim.
# 1- .001 .002 .003 .010 .012
#2- .001 .002 .003 .010 .012
#3- .001 .002 .003 .010 .012
#4- .001 .002 .003 .010 .012
#5- .001 .002 .003 .010 .012

 
Ramlager tappar
Diameter 2.3745" till 2.3755"   
Max tillåten ovalitet .001"
Max tillåten koniskhet .001"
max krokighet mätt på tapp nr 3, när veven stöds på nr 1 och 5  .002"

 
Vevtappar
Diameter 2.0615" till 2.0625"   
Längd 1 7/8"
Max tillåten ovalitet .001"
Max tillåten koniskhet  .001"

 
Vevstakar och dito lager
Typ Smidd I profil
Längd (center till center) 6 1/16"
Vikt (utan lager) 647 Gram
Lager Stål med pålagd Babbitt
Diameter och Längd 2 1/16" x 27/ 32"
Önskvärt radial spel
Max tillåtet spel
.0005" till .0015"
.0025"
Spel stake/vevaxel sidled  .006" till .014"
Lager för service Standard, . 001, .002, .003,
.010, .012 under dim.

 
Kolvbults bussning
Typ Stål, medpålagd Brons 
Antal lager 8
Diameter och Längd  59/64" x 1 3/16"

 
Kamaxel
Drivning Kedja
Lager Stål med pålagd Babbitt
Antal 5
Axial tryck upptages av Stål platta mellan kam/drev 
Axial spel
Max tillåtet ax. spel
.002" till .006"
.010"
Radial spel
Max tillåtet rad.spel
.001" till .003"
.005"
Ventil lyft - Insug .361"
Ventil lyft - Avgas .361"

 
Kamaxelns lager ytor, Diameter och Längd
Nr. 1     1.998" till 1.999" x 7/8"
Nr. 2  1.982" till 1.983" x 3/4"
Nr. 3  1.967" till 1.968" x 3/4"
Nr. 4  1.951" till 1.952" x 3/4"
Nr. 5  1.4355" till 1.4365" x 15/16" 

 
Kamaxellagrens Diameter och Längd (efter brotchning)
Nr. 1     2" x 7/8"
Nr. 2  1 63/64" x 3/4"
Nr. 3  1 31/32" x 3/4"
Nr. 4  1 61/64" x 3/4"
Nr. 5  1 7/16" x 7/8"

 
Kam kedja
Justering Nej
Antal länkar  68
mått mellan länkar  .375" 
Bredd 1 1/8"

 
Lyftare
Typ Hydrauliska
Spel  lyftare/block .0005" till .0015"
lyftar Diameter .9040" till .9045"
Ventil spel med hoptryckt lyftare, tom på olja   .060" till .210"

 
Kolvar
Typ T-spårs typ med Stål Band
Material Aluminium legering
Kolvspel i cylinder (pounds drag-tryck 
. 002 x 1/2 blad mått)
5 till 12 lb.
kolvspel mellan ringar(ring-land) .020" - .025"
Kolvspel (Topp av Skirt) .001" till .002"
Vikt (Standard t.o.m .060 öd) 518 - 522 Gram
kolvens höjd (totalt) 3 27/64"
Ring spårs djup (kompression) .1895" - .197"
Ring spårs djup (Olje) .1185"- .1960"
Kolvar för service/renovering Standard, .010", .020", .030", .040", .050", .060", över dim.
   

 
Kolv bultar
Typ Full Flytande
Diameter och längd .9216" - .9218" x 3 1/16"
Passning i kolv (tum tryck vid 70 86; F.)  .0000" till .0005"
Axial spel .003" till .027"
Passning/spel i stake  .0001" till .0004"
Kolvbultar för service Standard , .003", .008" över dim.

 
Kolvringar
Antal per kolv 3
antal kompressions Ringar per kolv 2
Antal olje ringar per kolv ( med expander)  1
Ring bredd övre .0775" - .0780"
andra .0775" - .0780"
olje .1860" - .1865"
Expander .1785" - .1825"
Kolv Rings Gap .010" till .020"
Ring Sido spel övre .0020" till .0035"
andra .0015" till .003" 
olje .001" till .003"

 

Ventiler insug
Tallriks Diameter 1 3/4"
Längd (till tät yta) 4 51/64"
Skaft Diameter .372" till .373"
Skaft/styrning spel 
Max tillåtet
.001" till .003"
.004"
Tätytans vinkel 44 1/2º - 45 6;

 
Ventiler avgas
Tallriks Diameter 1 13/32"
Längd (till tät yta) 4 3/4"
Skaft Diameter .371" till .372"
Skaft/styrnings spel 
Max tillåtet
.002" till .004"
.006"
Tätytans vinkel 44 1/2º - 45 6;
justering ingen

 

Ventil fjädrar yttre
Antal 16
Fri Längd 2 1/32"
Inspänningstryck (ventil stängd) 1 11/16" - 38 till 43 lbs.
Inspänningstryck (ventil öppen) 1 5/16" - 100 till 110 lbs.
Montera släta änden mot topp
Fjäderns inner diameter .990" till 1.010"

 
Ventil fjädrar innre
Antal 16
Fri Längd 1 7/8"
Load When Compressed to (valve closed) 1 9/16" - 12 till 14 lb.
Load When Compressed to (valve open) 1 3/16" - 35 till 40 lb.
Montera släta änden mot Topp
Fjäderns inner diameter .690"till .710"
Fjäderns monterade längd
(fjädersäte till bricka)
Max tillåten
 
1 11/16"
1 2 3/32"
Använd 1/16 bricka för att miska höjden Part #400483
Fjäderns monterade längd
(fjädersäte till bricka)
Max tillåten
 
1 29/32"
1 3 1/32"

 
Ventil styrningar
Brotchat mått efter montering - In och ut .374" - .375"
Längd in och ut 2 19 /32"
ventil säte till topp av styrning In 1.0"
ut 1 3/32"
Press passning i topp(mindre än styrning) .001" - .003"
Installera  avgas styrningen med olje hålet mot insugs styrningen   

 
Avgas säten,i pressade
Sätes vinkel 45º - 45 1/2 6;
Sätes bredd .040" - .060"
press pass. i topp  .002" - .004"

 
Ventil tider
kolvens läge i lopp
mätt från blockyta (ÖD) 
.025" - .050" under
Insug öppnar (FÖD) 12º
Insug stänger (END) 52º
Avgas öppnar (FND) 50º
Avgas stänger (EÖD) 14º
Ventil överlapp 26º
Ventilernas Duration 244º

 
Vipparms arrangemang
Radial spel mellan vippa och axel .001" - .002"
Spel mellan axel och fäste .0007" - .0027"
Ventilspel med tom lyftare .060" - .210"
Trycksmord ja,restrikterad

Cylinder Block
Cylinder Borr dia. (standard) 3.62475" - 3.62725"
Cylinder lopps max tillåten ovalitet .005"
Cylinder lopps max tillåten koniskhet .020"
nogrannhet vid renovering .001"
Max tillåten överdim. .060"
Lyftarhål (diameter) .905" - .9055"
Fördelarens nedre Driv axel Bussning  passning i block (ipressad) .0015" - .004"
Brotchas till .4865" - .4875"
Spel mellan axel/bussning(radial) .0007" - .0022" 

 
Topplock
Antal 2
Förbränningsrum Hemisfäriskt
Sätets max o-centrering .003"
Sätets max tillåtna ovalitet .0005"
Insugs Ventilsätes vinkel
Sätes bredd,inslipat
45º till 45 1/2º
.060" till .085" 
Avgas Ventil sätes vinkel
Sätets bredd,inslipat
45º till 45 1/2º
.040" till .060"
topp packningens tjocklek .020"

 
Motorns smörjsystem
Pump Typ Rotor, Full trycks
olje mängd,vid filter byte,lägg till 1 qrt 5
Pump Drivs av Kamaxeln
olje tryck vid 40 till 50 MPH 40 till 65 lb.
tryckfall orsakat av täppt filter 15 till 20 lb.
   

 

Åtdragningsmoment - FOOT POUNDS
kamdrevs nav mutter 120 till 130
kamdrevs nav axialtrycks platta bult 15 till 20
Förgasare till insug pinnbult/mutter 15 till 20
Kamkedje kåpans bultar 30 till 35
Kopplings husets bultar 25 till 30

 

kopplingshusets kåpa, bultar 25 till 30
dito avtappningsplugg 30 till 40
dito ventilations näts bultar 5 till 10
Vevstaksmuttrar 45 till 50
Topplocksbult 80 till 85

 

Fördelar klämma 12 till 17
Främre motorfästets bult i block 40 till 45
Främre motorfästets isolator bult 40 till 45
Grenrör till topp 30 till 35
Grenrör till avgasrör 40 till 45
Fläktblads bult 12 till 17
Kopplingskåpa till motorblock 40 till 45
Bränslepumps bult 25 till 30
Generator till spännstags bult 12 till 17
Generator spännstag till block 25 till 30
Generator Fästets bult 45 till 50
Generator till fästet bult 15 till 20
Tänd kabelkåpa till ventil kåpa 5 till 10
Insug mot topp bult 25 till 30
Ramlager bult 80 till 85
olje filter bult 25 till 30
oljesticks rörets fäste mot block 5 till 10
Olje trågs bultar 12 till 17
Avtappningsplugg tråg 30 till 35
Oljepumps lockets bultar 10 till 12

 

Olje pumpens fästbult 30 till 35
Tändstift 30 till 32
Vibrations dämpar navets bult 130 till 140
Vibration dämparens gummi/vikt fläns bult

 "inertia member flange bolt"

15 till 17
Vatten utsläpp/termostat hus bult 30 till 35
VAttenpump mot pumphus 25 till 30
Vattenpumpshus mot block 25 till 30

 
Åtdragningsmoment - INCH POUNDS
vevhus ventilations rör 12 till 15
förvärmnings motviktens bult  40 till 45
mutter ventilkåpans pinnbult 25 till 30
Ventilkåps bult 25 till 30
kåpa mellan toppar,under insug  35 till 45